کاربر جدید

خواهشمندیم پیش از ادامه به نکات زیر توجه فرمایید:
  1. شناسه کاربری (Username) انتخابی و رمز عبور (Password) مربوطه، مشترکاً جهت استفاده از سرویس اینترنت و ایمیل دانشگاه می باشد.
    به عنوان مثال اگر شناسه کاربری abc انتخاب شود، آدرس ایمیل شما abcd@aut.ac.ir و شناسه شما جهت استفاده از سرویس اینترنت همان abc خواهد بود.
  2. شناسه کاربری و در نتیجه آدرس ایمیل انتخاب شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد، خواهشمندیم در انتخاب آن دقت نموده و مراتب را پیش بینی فرمایید.
  3. پس از اختصاص رمز عبور، برای دسترسی به ایمیل خود می توانید به Webmail دانشگاه به آدرس https://webmail.aut.ac.ir مراجعه کرده و با استفاده از رمز عبوری که انتخاب کرده اید وارد آن شوید.